KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) TEMİZLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SAĞLAYICI                                 HİZMET ALAN (Müşteri)           

İşyeri Ünvanı:                                        Adı Soyadı:                              

Adresi:                                                 T.C. Kimlik:

Ücret:                                                   Hizmet Alınacak Adres:                                

Yapılacak İş  (Detaylı Anlatım)       

MADDELER

 1. İşbu hizmet sözleşmesi hizmet sağlayıcının sağladığı kısmi süreli temizlik hizmeti için hizmet veren ile hizmet alan (müşteri) arasında düzenlenmiştir.
 2. Personelin çalışma tarihi ……………… ve saati  …….…. – …..…..  saatleri arasındadır.   
 3. Ödeme elden nakit ya da banka havalesi ile hizmet sağlayana yapılacaktır.
 4. Hizmet sağlayıcı talebe göre deterjan sağlar. Müşteri kendi deterjanlarının kullanılmasını isteme hakkında sahiptir.          
 5. Müşteri, gelen temizlik personeline yemek vermekle yükümlü değildir. Ancak yemek vermeyi önceden kabul etmişse verebilir.                                             
 6. Müşteri, temizlenecek ortamdaki (ev/ofis vs.) genel sağlık ve güvenlik koşullarını yerine getirmek zorundadır. Yapı içinde varsa güvenlik riski oluşturacak durumları (elektrik, su tesisatı, mobilya arızaları vb. arızalı durumları) önceden bildirmelidir.  
 7. Müşteri ve hizmet sağlayıcının getirdiği temizlik personeli kendi arasında ekstra işler için ve daha sonraki temizlik hizmetleri için anlaşamaz. Birbirlerine iletişim bilgisini veremez. Müşterinin, temizlik personeli ile başka temizlik işleri için anlaşması durumunda hizmet sağlayıcıya tazminat hakkı doğar.
 8. Müşteri, evindeki değerli eşyaları (takı, altın, gümüş, para, telefon, bilgisayar, değerli vazo vs.) ortadan kaldırmak, kilit altına almak ve muhafaza etmekle yükümlüdür. Hizmet sağlayan, değerli eşyaların zarar görmesi, kaybolması gibi durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

SON HÜKÜMLER:

 • Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
 • Uyuşmazlıklarda çözüm mercii Manavgat mahkeme ve icra daireleridir.
 • İş bu hizmet akdi, …../…../……. tarihinde tanzimle okundu ve kabulle imzalandı.

       HİZMET SAĞLAYICI                                              HİZMET ALAN

       İMZA                                                                  İMZA